Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »
Newsletter

                                    

 

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 1 VII - 31 VIII            wystawa stała

poniedziałki - nieczynne       wtorki - wstęp wolny w godz. 10.00 - 20.00 (ostatnie wejście o godz. 19.20)                     od środy do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00         (kasa biletowa czynna 10.00 - 17.20 z przerwą 12.45 - 13.00, ostatnie wejście o godz. 17.20).

Okręt-Muzeum ORP "Błyskawica"

Od 1 V do 30 IX

Okręt czynny od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-13.00 i 14.00-18.00

kasa otwarta odpowiednio do 12.20 i 17.20

ostatnie wejście na okręt odpowiednio o 12.20 i 17.20

W PONIEDZIAŁKI OKRĘT ZAMKNIĘTY!

Informacje o zwiedzaniu
i usłudze przewodnickiej
tel. 58 620-13-81 wew. 20, 22 lub rezerwacja@muzeummw.pl
Rezerwacje przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 
(podczas gdy edukatorzy prowadzą zajęcia nie mogą odebrać telefonu od Państwa.
W takiej sytuacji prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mejlowy lub kontakt telefoniczny w terminie późniejszym).

INFORMACJA w sprawie przyjęć skarg i wniosków

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

WNIOSEK O POBRANIE LOGO MMW

 

 

BH nr 29

Sklep / Wydawnictwa własne / Biuletyn historyczny / BH nr 29

„Biuletyn Historyczny” Muzeum MW, 2014 nr 29

Przy zróżnicowanej tematyce prace zajmują się głównie polskimi siłami morskimi oraz ochroną granicy morskiej państwa. Poświęcone są m.in. problemom politycznym i logistycznym w przededniu II wojny światowej, opisują działania bojowe i uzbrojenie okrętów Polskiej Marynarki Wojennej, a także epizody z życia kulturalnego ich załóg. Rozpatrują również kwestie ochrony granicy morskiej po II wojnie światowej oraz inne zagadnienia – na przykład powojennej odbudowy infrastruktury MW. Tradycyjnie nie zabrakło biografistyki, bibliografii i przedstawienia wybranego piśmiennictwa wojskowego dotyczącego Marynarki Wojennej. Nowość stanowi publikacja wspomnień laureata otwartego konkursu „Wspomnienia ze służby w Marynarce Wojennej”, ogłoszonego przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w 2013 r.

Ostatnia część rocznika obejmuje materiały konferencji naukowej „Mapy Lubinusa - problemy datowania i konserwacji” zorganizowanej w naszej siedzibie. Upublicznienie unikalnego egzemplarza tej mapy, odkrytego niejako ponownie, stało się dla Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni ważnym wydarzeniem.

Na wstępie kmdr por. dr Jarosław Kroplewski opisuje problemy, z jakimi musieli zmierzyć się w sierpniu 1939 r. członkowie misji zakupów gen. pil. Ludomiła Rayskiego do Wielkiej Brytanii  kmdr inż. Stanisław Rymszewicz i kmdr por. Ludwik Ziembicki, aby pozyskać sprzęt i materiały dla Polskiej Marynarki Wojennej.

Artykuł kmdr. por. w st. spocz. Waltera Patera, poświęcony ORP „Garland”, jest kontynuacją jego studiów nad działalnością polskich okrętów nawodnych, zwłaszcza niszczycieli, w II wojnie światowej. Kilka artykułów na temat ich sukcesów bojowych opublikowanych zostało w „Biuletynie Historycznym” w latach 2006-2011. Kmdr por. Jerzy Łubkowski kontynuuje opis dziejów innego wielce zasłużonego dla oręża polskiego na morzu niszczyciela ORP „Burza” w latach 1942 - 1944. Z kolei Andrzej Kotecki opisuje odmienną stronę życia personelu polskiej MW. Przedstawia, jak Szczepcio i Tońcio, czyli Kazimierz Jan Wajda i Henryk Vogelfägler - duet, który wykorzystując lwowską gwarę i specyficzną melodykę języka rozbawiał przed wrześniem 1939 r. radiosłuchaczy, podnosił w czasie wojny gotowość, nie tylko bojową, naszych załóg okrętów.

Dzięki uprzejmości nestora i jednego z najwybitniejszych historyków Marynarki Wojennej prof. dr hab. Czesława Ciesielskiego, publikujemy opracowane przez niego wspomnienia kpt. mar. Karola Feliksa Bnińskiego–Mizgalskiego, we wrześniu 1939 r. szefa Służby Uzbrojenia Wybrzeża. Z kolei dr Jerzy Romanowicz przybliża sylwetkę komandora podporucznika Bronisława Chybowskiego, jednego z organizatorów walki podziemnej marynarzy w okupowanej Polsce. Kmdr por. Straży Granicznej w st. spocz. dr Grzegorz Goryński analizuje na podstawie bogatych i zarazem zagadkowych materiałów źródłowych, sensacyjne i tragiczne losy podporucznika marynarki Stanisław Krupińskiego - ofiary stalinowskich represji. W następnym artykule dr Ireneusz Bieniecki opisuje udział jednostek ochrony granic w ćwiczeniach wojskowych na Wybrzeżu w latach 1965-1991.

Swoją służbę, od szkolenia podstawowego w WSMW, tzw. unitarki, wspomina kmdr por. w st. spocz. Marek Wiewiórkowski, przedstawiając między innymi (był ich naocznym świadkiem) wydarzenia z życia podchorążych, które stały się legendarne dla następnych dziesiątków roczników słuchaczy oksywskiej uczelni.

W swoim kolejnym opracowaniu dotyczącym piśmiennictwa wojskowego kpt. rez. dr Wojciech Mazurek analizuje obraz morskich operacji desantowych w pracach naukowych i kwalifikacyjnych w akademiach wojskowych i uczelnianych wydawnictwach naukowych.

Natomiast Jan Tymiński podjął się przedstawienia obszernej bibliografii wybitnego historyka MW kmdr por. Edmunda Kosiarza (1929 – 1994), w dwudziestą rocznicę jego śmierci.

Numer zamykają cztery artykuły, będące pokłosiem wspomnianej wyżej konferencji poświęconej Wielkiej Mapie Księstwa Pomorskiego Eilhardusa Lubinusa, autorstwa badaczy zajmujących się jej problematyką – dr Ewy Gwiazdowskiej z Muzeum Narodowego w Szczecinie, Mirosławy Koutny-Giedrys z Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (Muzeum Zamkowe), Doroty Szymczak i Roberta Kupisińskiego z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Jana Tymińskiego z MMW.

SPIS TREŚCI:

Kmdr por. dr Jarosław KroplewskiOficerowie PMW w misji gen. Ludomiła Rayskiego...............................................................................................7

Kmdr por. w st. spocz. mgr Walter Pater, Niszczyciel „Garland”…………………………………………………………….……….......................….30

Kmdr por. mgr inż. Jerzy Łubkowski, Największe dni chwały ORP „Burza” w działaniach w drugiej wojnie światowej……………….…….…56

Kpt. mar. Karol Feliks Bniński–Mizgalski, Wspomnienia wojenne……………………………………………………...................……….………….76

Dr Jerzy RomanowiczKomandor podporucznik Bronisław Chybowski (1890-1968)………………………….................................................…….90

Mgr Andrzej Kotecki, „Lwowska Fala” dla Polskiej Marynarki Wojennej………………………………………........................................................…100

Kmdr por. rez. dr Zbigniew WojciechowskiBudownictwo w Marynarce Wojennej w latach 1945-1989 (część I)………………………............113

Kmdr por. SG w st. spocz. dr Grzegorz Goryński, Podporucznik marynarki Stanisław Krupiński - ofiara stalinowskich represji……….….….147

Dr Ireneusz BienieckiJednostki ochrony granic PRL w wybranych ćwiczeniach wojskowych na Wybrzeżu  1965-1991............................….181

Kmdr por. w st. spocz. Marek Wiewiórkowski, Wspomnienia ze służby w Marynarce Wojennej. Studia, życie i sport……….…...……..……201

Kpt. rez. dr Wojciech MazurekMorskie operacje desantowe w polskiej myśli i piśmiennictwie wojskowym

 ( cz. II - Wybrane prace naukowe i kwalifikacyjne w akademiach wojskowych.. Uczelniane wydawnictwa naukowe)……..……..…..........…226

Mgr Jan Tymiński, Kmdr por. Edmund Kosiarz (1929 – 1994). Bibliografia publikacji w dwudziestą rocznicę śmierci………………......….243

* * *

Dr Ewa Gwiazdowska, Egzemplarze wielkiej mapy Księstwa Pomorskiego Eilhardusa Lubinusa

w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie……………………………………………………………….........................................................….260

Mgr Jan TymińskiWielka mapa Księstwa Pomorskiego ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni…...............................................267

Mgr Dorota Szymczak, mgr Robert Kupisiński, Znaki wodne wielkiej mapy Pomorza Eilharda Lubinusa - problematyka badawcza……….275

Mgr Mirosława Koutny-Giedrys, Działania profilaktyczne w zakresie ochrony obiektów na podłożu papierowym

w zbiorach muzealnych…………………………………………………………………..............................................................................………..….…..285Polecamy

Partnerzy